Pri prezentácii musí vedúci klubu predložiť prehlásenie podpísane všetkými štartujúcimi pretekármi klubu. Podpísané potvrdenia od pretekárov mladších ako 18 rokov priloží.

Vzor klubového prehlásenia (starší 18 rokov)
Vzor prehlásenia pre pretekárov mladších 18 rokov