1. kolo Bratislavskej zimnej ligy Mikulášske preteky v orientačnom behu POKYNY
Klasifikácia: 1. kolo BZL /Bratislavskej zimnej ligy/ Verejné preteky v parkovom orientačnom behu otvorené, denné, preteky jednotlivcov s určeným poradím KS Technické zabezpečenie: Športový klub Vazka Bratislava Dátum a miesto: 4.decembra – sobota - Račianské mýto Centrum pretekov: ZŠ Sibírska – školský dvor Prezentácia: 10:00 – 10:59 hod v centre pretekov /ZŠ Sibírska/ Štart 00: 11:30 hod Trate: M -18, M 19- 16 KS 2,8 km W -18, W 19-, M,W 45- 14 KS 2,6 km M,W -12, M, W -14, OPEN 7 KS 1,0 km špeciálna detská trať pre tých najmenších na ihrisku ZŠ Predpokladané časy: 10 – 20 minút Vzdialenosti: centrum – cieľ 0 m centrum - štart okolo 150m Mapa: Račko 1: 4 000 z roku 2001 nie je vodovzdorne upravená Mapovali M. Stasz a J. Opršal Opis terénu: mestská zástavba, park a komunikácie Raziaci systém: klasický, papierový preukaz Vyhlásenie výsledkov: Čo najrýchlejšie po dobehnutí posledného pretekára, prví traja získajú drobné ceny a príde aj Mikuláš. Občerstvenie: Teplý čaj v cieli a možnosť občerstvenia v blízkej reštaurácii Beseda Funkcionári: riaditeľ pretekov .. Eva Králová hlavný rozhodca .. Stanislava Fajtová stavba tratí .. Peter Mlynárik VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPOSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM TÝCHTO PRETEKOV.