ŠK VAZKA Bratislava

MEMORIÁL ONDRÍKA PAPÁNKA (15. 10. 2005)


rozpis
pokyny
zoznam prihlásených
výsledky