ŠK VAZKA Bratislava

Podporte nás


 


ŠK VAZKA Bratislava ďakuje všetkým, ktorí nám v minulých rokoch poukázali 2% z daní. Získané prostriedky boli použité na:

  1. prípravu talentovaných členov klubu
  2. tvorbu máp a zlepšenie materiálneho vybavenia potrebného k organizovaniu pretekov
  3. podporu organizovania verejných pretekov v OB a OC


Budeme radi, keď sa aj tento rok rozhodnete darovať 2% z Vašej dane práve nám. Môžete sa stať aj sponzorom nášho klubu, logo Vašej firmy uvedieme na orientačných mapách, na dresoch resp. umiestnime v centre pretekov.


Podrobný a aktuálny postup ako poukázať 2% alebo 3% nájdete na www.rozhodni.sk


Predvyplnené VYHLÁSENIE o poukázaní podielu dane (pre zamestnancov)


Naše údaje

Názov: Športový klub VAZKA Bratislava
Sídlo: Matičná 11, 831 03 Bratislava
IČO: 30853877
SID: nepridelené, príslušnú kolónku nechajte prázdnu
Právna forma: občianske združenie
Číslo účtu IBAN: SK61 8330 0000 0028 0137 8686


Zhrnutie údajov o našom klube nájdete aj na tomto plagátiku (PDF).