ŠK VAZKA Bratislava

Verejné preteky v OC (06. 04. 2002)


výsledky
VEREJNé PRETEKY V ORIENTAčNEJ CYKLISTIKE
(6.4.)
Výsledky pretekov


Názov:	           Verejné preteky v orientačnej cyklistike
Usporiadateľ:	   Školský športový klub pri Gymnáziu J. Papánka Vazovova 6, Bratislava
Termín:	           6.4.2002 (sobota)
Miesto:	           Bratislava-Rača, Knížková dolina, chata Alpinka
Mapa:	           špeciálna pre OC, Vydrica 1:20 000, E 5 m, stav august 2001, výrez A4
Kategórie:	   A - náborová trať:  5 KS - 5km  (6,2 km)
	           B - ľahká trať:  6 KS - 7,5 km  (9,5 km)	
	           C - dlhá trať:  8 KS - 10,4 km  (14 km)
	           E - výkonnostná trať: 11 KS - 14,7 km  (20 km)
Počet pretekárov:  48
Funkcionári:	   Riaditeľ pretekov, hlavný rozhodca: Marián Englman
	           Stavba tratí: Ján Matušík, Mikuláš Šabo


–––––––––   A – náborová trať   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

M14
1.   Daniel Jankó        42:53   HUN
2.   Jakub Kazík         84:58   CBA

–––––––––   B – ľahká trať   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–

W18
1.   Mirka Belková       82:29   FBA
2.   Patrícia Fábryová   94:45   CBA
3.   Ľubica Kramplová   108:21
4.   Barbora Filová     126:48   CBA
5.   Nina Hajdu	          DISK

M18
1.   Michal Tölgyessy    60:18   VBA
2.   Peter Vereš         68:10
3.   Roman Topoľský      94:49
4.   Filip Jambrich     109:25
5.   Michal Orovan      123:48
-.   Tomáš Malárik        DISK

mimo súťaž
1.   Ľubica Filová       82:30   CBA

–––––––––   C – dlhá trať   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

W19
1.   Natália Kasalovská 122:32   VBA
2.   Zuzana Valovičová  142:38   FBA
3.   Andrea Šlesarová   148:32   VBA
4.   Katarína Galková   166:52   EXB
-.   Irena Šulková        DISK   VBA

M19
1.   Robert Juhás        62:42
2.   Miroslav Lago       70:21   RBA
3.   Martin Bednárik     71:01   SSN
4.   Martin Maník        80:35
5.   Juraj Malatin       88:54
6.   Daniel Kučera       98:50   PEZ
7.   Dávid Beliš        100:09
8.   Ján Furucz         102:26   FBA
9.   Kamil Karlovský    107:30
10.  Matej Hajdu        122:14
11.  Martin Grossmann   154:00
12.  Martin Koštrna     172:00

–––––––––   E – výkonnostná trať   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

W19
1.   Anna Fuzy           88:04   HUN
2.   Eva Králová          DISK   VBA

M19
1.   Marián Kazík        77:11   CBA
2.   Karel Poštulka      78:27   TPA
3.   Matej Pilka         78:38   PEZ
4.   Igor Zuzčák         79:48
5.   Vladislav Janota    82:21   ZMA
6.   Samuel Vališ        88:25   EXB
7.   Peter Galko         90:54   EXB
8.   Marek Dinka        112:26   VBA
9.   Juraj Olejník      131:17
10.  Vladimír Irman       DISK
-.   Peter Forro          DISK

M40
1.   Vlastimil Autrata   93:57   RBA
2.   Vladimír Grauzel   101:17   FBA
3.   Tamás Jankó        103:17   HUN
4.   Medard Fedér       137:35   PEZ