ŠK VAZKA Bratislava

Preteky BTo (12. 10. 2002)


výsledky
PROTOKOL A TECHNICKÉ VÝSLEDKY PRETEKOV  BTO A VEREJNÝCH PRETEKOV V PARKOVOM ORIENTAČNOM BEHU PRE DETI, MLÁDEŽ A DOSPELÝCH (12.10.2002, Bratislava)


Usporiadateľ: Bratislavsko – trnavská oblasť SZOŠ
Technické zabezpečenie: Gymnázium J.P., Vazovova 6, Bratislava a  Školský športový klub – VBA
Miesto:	Bratislava, park na Račianskom Mýte	
Termín: 12. 10. 2002
Rankingová kategória: D	
Kategórie: M-10, -12, -14, -16, -18, 21, 35-,45-     
           W-10, -12, -14, -16, -18, 21, 35-,45-           
           open - náborová trať bez rozdielu veku a pohlavia
           MW-6 - pre deti predškolského veku na obrázkovej trati			 			     	   
Mapa: RAČKO   M 1: 4 000, E = 5 m, stav 2000, rozmer A4
Hodnotenie: Preteky sa uskutočnili za chladného počasia v celodennom daždi.
            Spolu sa zúčastnilo 28 pretekárov, napriek tomu, že bolo prihlásených 42.
            Časový harmonogram bol dodržaný. K zraneniam nedošlo.
            V kategóriach W21, W 35, M18, M45 došlo v popisoch k zámene kódov 125 a 105,
            za čo sa usporiadateľ pretekárom ospravedlňuje. Protesty podané neboli.
            Hlavný rozhodca schválil preteky v plnom rozsahu a riaditeľ pretekov ďakuje
            všetkým zúčastneným pretekárom, ktorí absolvovali preteky v nepriaznivom počasí.

Riaditeľ pretekov: Eva Králová
Stavba tratí: Peter Mlynárik a Mikuláš Šabo
Hlavný rozhodca: Miroslav Lago


Kategória M12, 1,5 km, 10 KS				Kategória M14,  2,1 km, 11 KS

1. Mário Petrinec	RBA 9201	13:56		1. Andrej Petrinec	RBA 8901	18:50
2. Jozef Fekiač		NER		14:53		2. Michal Chrappa	NER		24:47
3. Peter Chňupa		NER		22:26		   Alfonz Juck	NER	Disk
   Daniel Pauliny	NER		Disk
   Martin Poljovka	NER		Disk	

Kategória M16,  2,1 km, 11 KS				Kategória M18,  4,0 km, 19 KS

1. Martin Mazúr		RBA 8702	13:26		1. Pavol Poláček	SPE 8401	27:34
2. Martin Kopecký	NER		14:03		2. Roman Petrinec	RBA 8501	30:47	
3. Pavel Demovič	NER 		18:00

Kategória M21,  5,3 km, 26 KS				Kategória M35,  5,3 km, 26 KS

1. Ondrej Piják		SPE 8202	29:38		1. Jozef Fedor		SPE 5701	35:57
							   Ivan Poljovka	NER	Disk

Kategória M45,  4,0 km, 19 KS				Kategória OPEN,  2,1 km,  11 KS

1. Pavol Poláček	SPE 5501	37:00		1. Michal Kozakovič	NER		24:18
							2. Jana Kozakovičová	NER		56:42

Kategória W12, 1,5 km, 10 KS				Kategória W14, 2,1 km, 11 KS

1. Uršula Žákovká	NER		20:30		1. Aďa Markovičová	NER		35:14

Kategória W21, 4,0 km, 19 KS				Kategória W35,  4,0 km, 19 KS

1. Mária Podhájska	VBA 7151	42:46		1. Mária Fekiačová	NER	49:51
2. Eva Marková		BBA 7651	45:223.
3. Oľga Lago		VBA 7452	55:3		Kategória W45, 2,1 km, 11 KS
   Katarína Fedorová 	SPE 7401	Disk			
							1. Beáta Vávrová	BBA 5651	16:34
							2. Eva Králová		VBA 4751	19:01