ŠK VAZKA Bratislava

Krajské kolo SAŠS v orientačnom behu - Bratislavský kraj (13. 05. 2008)


Sponzori pretekov

propozície
štartovná listina
Výsledky
pokyny
opis tratí a kontrolných stanovíšť


Sponzori

Ministersvo školstva SR


UNION POISŤOVŇA, a.s.


Ružinovský športový klub