ŠK VAZKA Bratislava

1. a 2. kolo Slovenského pohára v orientačnej cyklistike, Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v OC, Verejné preteky v OC (24 - 25. 04. 2004)


bulletin 1 (SK)
prehlásenie (SK)
prihlásení (SK)
výsledky-sobota (SK)
výsledky-nedeľa (SK)
bulletin 1 (EN)
proclamation (EN)
competitors (EN)
results-Saturday(EN)
results-Sunday(EN)


1. a 2. kolo Slovenského pohára v orientačnej cyklistike, Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v OC, Verejné preteky v OC

Bulletin č.1
 
Usporiadateľ: Slovenský zväz orientačných športov, http://www.orienteering.sk
Tech. zabezpečenie:ŠŠK Gymnázium Vazovova + ŠK VAZKA Bratislava, http://www.vba.sk
Centrum pretekov:Stupava, strelnica (pozri mapu)
Klasifikácia pretekov: 24.4. - otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS, Medzinárodné majstrovstvá Slovenska a 1.kolo SP v OC na dlhých tratiach
25.4. - otvorené denné preteky jednotlivcov s určeným poradím KS, Medzinárodné majstrovstvá Slovenska a 2.kolo SP v OC na krátkych tratiach
Kategórie: Majstrovské: M-18, M 19-, M 40-, M 50-, W -18, W 19-, W 40-
Verejné: M-14, W-14, Open1 (kratšia jednoduchá trať), Open2 (dlhšia náročnejšia trať)
Prihlášky: Termín prihlášok: 16.4.2004
písomne: Adam Müller, Wolkrova 29, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
e-mailom: prihlaska-vba@nextra.sk
telefonicky: +421 908 565 345 (v čase 16:00 - 21:00 hod)
V prihláške musí byť uvedené - meno, priezvisko, reg.číslo alebo rok narodenia, kategória, číslo čipu SI resp. záujem o jeho zapožičanie a typ ubytovania, resp. že pretekár nežiada ubytovanie. Prihlášku e-mailom považujte za vybavenú až po jej spätnom potvrdení.
Po termíne prihlášok len vrámci možností usporiadateľa.
Štartovné: MW-14, Open1 ...................... 50Sk/deň
MW-18, M50-, Open 2 .......... 80Sk/deň
MW19-, 40- ........................... 110Sk/deň
Platba v hotovosti pri prezentácii.
Prezentácia:24.4.2003 v centre pretekov, v čase 9:30 - 10:45
Štart 00: sobota - 12:00; nedeľa - 10:00
Razenie: SportIdent, je možné zapožičanie čipu SI za poplatok 50Sk/deň. V prípade nevrátenia/poškodenia účtuje usporiadateľ náhradu 800Sk.
Ubytovanie: ZŠ Stupava, telocvičňa (50Sk/noc)
SOU Elektrotechnické Záhorská Bystrica (do 4km od centra pretekov), postele (220Sk/noc)
SOU Hlinická, Bratislava-Krasňany (do 30km od centra pretekov), postele (170Sk/noc)
Kapacita ubytovania na posteliach je obmedzená!
Mapa: nová, špeciálna pre OC, mierka 1:20000, ekvidištancia 5m
Opis terénu: typický malokarpatský, kopcovitý, množstvo ciest a chodníkov rôznej zjazdnosti
Funkcionári: riaditeľ pretekov-- Eva Králová
hlavný rozhodca -- Mikuláš Šabo
stavba tratí -- Peter Mlynárik, Miroslav Lago
 
Vydaním tohto rozpisu sa zakazuje tréningová činnosť na mapách Vydrica, U Slivu a Kačín.