ŠK VAZKA Bratislava

(11. 05. 2016)


Propozície
Plagát
Zoznam postupujúcich
Pokyny
Fotogaléria od Richarda
Fotogaléria od Martina
Fotogaléria od Karola
Forogaléria od Borky
Protokol a výsledky