ŠK VAZKA Bratislava

Malé Dunajské Dobrodružstvo 2021 - TRÉNING (24. 04. 2021)


Propozície
Aplikácia iOrienteering (návod)
Pokyny
Typy mapníkov (JPG)
Ako pripevniť mapník (video, 14MB)
Zoznam prihlásených
Výsledky
Výsledky
Fotky (Roman Kučera)