ŠK VAZKA Bratislava

Areál stálych kontrol MTBO (20. 06 - 20. 09. 2021)


"Areál stálych kontrol" na orienteering.sk
Plagát
Propozície
Ako pripevniť mapník (video)
Typy mapníkov (foto)
Aplikácia iOrienteering (návod)
Mapa - KRÁTKA TRAŤ
Mapa - DLHÁ TRAŤ
Mapa - DETSKÁ TRAŤ
Mapa - Všetky kontroly (VOĽNÝ VÝBER)