ŠK VAZKA Bratislava

Verejné preteky v OC, Memoriál O. Papánka (16. 10. 2004)


rozpis
výsledkyROZPIS
verejných pretekov v orientačnej cyklistike (16.10.04)


Usporiadateľ:       Školský športový klub pri Gymnáziu Vazovova 6 - VBA
	
Termín:          16.10.2004 (sobota)
	
Kategórie:        A - jednoduchá, krátka (cca 6 km) trať                      
             B - náročnejšia, stredne dlhá (cca 9 km) trať
             C - orientačne náročná, dlhá (cca 14 km) trať
	
Prihlášky:        Posielajte na adresu prihlaska@vba.sk do 11.10.2004. Prihlásiť sa je
             možné aj na prezentácii, ale v obmedzenom množstve (závisí od počtu máp).
             
Štartovné:        A - 40 Sk     B - 40 Sk     C - 50 Sk
	
Mapníky:         V obmedzenom množstve je možné zapožičať na prezentácii za poplatok 30 Sk
             Prípadný záujem uveďte v prihláške - mapník Vám rezervujeme.
	
Centrum pretekov:     Horáreň na Peknej ceste (preliezačky)

Prezentácia:       9:30 - 10:30
	
Štart:          intervalový, 00 = 11:30
	
Technická kontrola:    10:30 - 11:30 (kontrolujú sa brzdy, vidlica, uchytenie preukazu)

Preukaz:         dostane každý pretekár pri prezentácii, musí byť uchytený k bicyklu (najlepšie
             "SkiZipom")
	
Mapa:           špeciálna pre OC - U Slivu Sanatórium (mierka 1:20 000,
             interval vrstevníc 5m, stav z roku 2002)
	
Opis terénu:       malokarpatský, kopcovitý, hustá sieť komunikácií s rôznou zjazdnosťou
	
Vyhlásenie výsledkov:   približne o 14:00
	
Občerstvenie:       nápoj v cieli
	
Poznámky:         - Všetci štartujúci a ostatní účastníci na tejto súťaži sa zúčastňujú pretekov na
             vlastnú zodpovednosť. V prípade zranenia, úrazu alebo iných následkov na zdraví
             spôsobených počas alebo následkom pretekov si nebudú uplatňovať žiadne nároky voči
             usporiadateľovi.
             - Neplnoletí pretekári si musia priniesť potvrdenie od rodiča: "Súhlasím s tým, že
             môj syn/dcéra sa zúčastňuje Verejných pretekov v OC dňa 16.10.2004. V prípade
             jeho/jej zranenia si nebudem voči usporiadateľovi uplatňovať žiadne náhrady.
             - Cyklistická prilba povinná, doporučuje sa horský bicykel!
	
Funkcionári pretekov:   riaditeľ pretekov - Adam Müller
             hlavný rozhodca - Peter Mlynárik
             stavba tratí - Juraj Opršal