ŠK VAZKA Bratislava

Mikulášske preteky (04. 12. 2004)


rozpis
pokyny
výsledky


Mikulášske preteky - rozpis

Propozície pretekov

Mikulášske preteky v orientačnom behu

 

Klasifikácia:                            1. kolo BZL /Bratislavskej zimnej ligy/

Verejné preteky v parkovom orientačnom behu

otvorené, denné, preteky jednotlivcov s určeným poradím KS

 

Technické zabezpečenie:       Športový klub VAZKA  Bratislava

Dátum a miesto:                     4. decembra – sobota -  Račianské mýto 

Centrum:                                   Sibírska – školský  dvor 

Kategórie:                               muži : M -12, -14, -18 a M19-, 45-, open

ženy  : W -12, -14, -18 a W19-, 45-, open

preteky pre deti predškolského veku na ihrisku ZŠ            

Spôsob razenia KS:                 do klasických papierových preukazov

Mapa:                                      Račko 1: 4 000 z roku 2001  nie je vodovzdorne upravená

Mapovali  M. Stasz a J. Opršal

Predpokladané časy:              10 – 20 minút

Prihlášky:                                do 1.12.04  písomne na adresu : Eva Králová  Rezedová 28,  821 00  BA

alebo e-mail : kralova@vba.sk / platí po potvrdení/

alebo  mobil :  0908 140 128      tel. 43 29 66 13 / má odkazovač /

Štartovné:                               kategórie  M,W  :  30.-  Sk

kategórie Open,  :  20.-  Sk

kategória detí     :  zdarma

Prezentácia:                            4.12. 2004         10:00 – 10:59 hod  v centre pretekov /ZŠ Sibírka/

Opis terénu:                           mestská zástavba, park a komunikácie

Štart:                                       00 = 11:30 hod

Vyhlásenie výsledkov:           Čo najrýchlejšie po dobehnutí posledného pretekára, prví traja drobné ceny a príde aj Mikuláš.

Občerstvenie:                        Teplý čaj v cieli a možnosť občerstvenia v blízkej reštaurácii Beseda

Funkcionári:                           riaditeľ pretekov –         Eva Králová

            hlavný rozhodca –         Stanislava Fajtová

stavba tratí –                 Peter Mlynárik

                       

VŠETCI  ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ  PRETEKOV DOBROVOĽNE  A NA VLASTNÚ  ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS  ALEBO  NÁSLEDKOM  TÝCHTO  PRETEKOV. 

 

Eva Králová                                          Stanislava Fajtová                     

riaditeľ pretekov                                    hlavný rozhodca